Algebra i Logika w Informatyce

Dr Marcin Kozik
Dr Michał Wrona

Monday 14-16, room 0086