Ośrodki

W ramach praktyk Erasmus można wyjechać tylko do uczelni zagranicznej z którą macierzysta jednostka (Twój instytut/wydział) ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni do których można wyjechać z poszczególnych instytutów/wydziałów dostępny jest na stronie internetowej biura BOSZ: www.bosz.uj.edu.pl  w zakładce Rekrutacja. Na uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.