Wtorek, 5 kwietnia 2022

7:30 - 8:00

Śniadanie dla nocujących w hotelu "Sympozjum"

ul. Kobierzyńska 47

9:00 - 9:30

Przyjazdy zawodników, pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni

Wydz. Mat-Inf. UJ, szatnia na parterze

9:30 - 9:55

Sprawdzenie listy obecności, rozdanie identyfikatorów i teczek

zawierających: plan zawodów, regulamin, ustalenia techniczne

Sala 0004

10:00 - 10:30

Uroczystość rozpoczęcia zawodów, omówienie spraw organizacyjnych i regulaminowych

Sala 0004

10:30 - 11:15

Sprawdzanie przez zawodników sprzętu i oprogramowania

Laboratoria A,B,C,D,E,F

w międzyczasie

drugie śniadanie

Bufet w sali przy laboratoriach

11:15 - 14:15
11:15 - 13:15

Zawody próbne

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

Laboratoria A,B,C,D,E,F

14:30 - 15:30

Obiad dla wszystkich zawodników, rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym, Sekretariat zawodów 3053 IIIp.

około 16:00

Udostępnienie raportów wstępnego sprawdzania w SIO

SIO

??:??- ??:??

Seans filmowy: TBA

dla zawodników nocujących w hotelu

???

18:30 - 19:30

Kolacja dla zawodników nocujących w hotelu "Sympozjum"

ul. Kobierzyńska 47

20:00 - 20:30 Zdalne omówienie rozwiązań zadań dnia próbnego

Internet

 

Środa, 6 kwietnia 2022

7:30 - 8:00

Śniadanie dla nocujących w hotelach "Sympozjum"

ul. Kobierzyńska 47

8:40 - 8:55

Identyfikacja zawodników, zajmowanie stanowisk

Laboratoria A,B,C,D,E,F

9:00 - 14:00
9:00 - 11:00

Pierwszy dzień zawodów

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

Laboratoria A,B,C,D,E,F

14:30 - 15:30

Obiad dla wszystkich zawodników, rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym, Sekretariat zawodów 3053 IIIp.

około 16:00 Udostępnienie raportów wstępnego sprawdzania w SIO SIO

17:00 - 18:30

Zdalne omówienie rozwiązań zadań dnia pierwszego

Internet

18:30 - 19:30

Kolacja dla zawodników nocujących w hotelu "Sympozjum"

ul. Kobierzyńska 47

 

Czwartek, 7 kwietnia 2022

7:20 - 7:30

Wykwaterowanie się osób mieszkających w hotelu "Sympozjum"

ul. Kobierzyńska 47

Recepcja Hoteli

7:30 - 8:00

Śniadanie dla nocujących w hotelu "Sympozjum"

ul. Kobierzyńska 47

8:40 - 8:55

Identyfikacja zawodników, zajmowanie stanowisk

Laboratoria A,B,C,D,E,F

9:00 - 14:00
9:00 - 11:00

Drugi dzień zawodów

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

Laboratoria A,B,C,D,E,F

14:30 - 15:30

Obiad dla wszystkich zawodników

Bar w holu głównym

około 16:00 Udostępnienie raportów wstępnego sprawdzania w SIO SIO

19:00 - 20:30

Zdalne Omówienie rozwiązań zadań dnia drugiego

Internet