mgr Monika Gillert - sekretariat Komitetu Okręgowego / sprawy finansowe
tel.: 12 664 66 47, e-mail: monika.gillert@tcs.uj.edu.pl

dr Iwona Cieślik - sprawy ogólne
tel.: 12 664 75 60, e-mail: iwona.cieslik@tcs.uj.edu.pl

mgr Andrzej Pezarski - organizacja zawodów / sprawy ogólne
tel.: 12 664 75 64, e-mail: andrzej.pezarski@tcs.uj.edu.pl