Andrzej Dorobisz
mgr
email
adres ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3148

Zainteresowania badawcze

  • kombinatoryka, teoria grafów
  • kolorowanie hipergrafów
  • algorytmy lokalne

Manuskrypty

Andrzej Dorobisz, Jakub Kozik

Krótkie CV

2010-2013 licencjat (informatyka analityczna) Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2013-2015 magister (informatyka analityczna) Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2017-2023 studia doktoranckie Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska