Informacje techniczne

Serwery student.tcs.uj.edu.pl, miracle.tcs.uj.edu.pl

dr Grzegorz Gutowski

Sieć wydziałowa, Intranet

Administratorzy i dostęp

Poczta uniwersytecka @uj.edu.pl

Punkt logowania i informacje

Stara strona tcs.uj.edu.pl

dr Piotr Micek

Nowa strona tcs.uj.edu.pl

Agnieszka Łupińska

Strona satori.tcs.uj.edu.pl

dr Lech Duraj

forum.tcs.uj.edu.pl

mgr Piotr Kawałek

Uczelniane WiFi

Dostęp na parterze i I piętrze. Login taki jak do USOSweb

Pracownie ogólnodostępne

0028, 1160, 1162, 1164