Studia II stopnia

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2022 lub później

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2020 lub później

 

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2019

 

Studenci rozpoczynający studia w okresie 1 października 2015 - 1 października 2018.

 

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2014.

 

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2013 r lub 1 października 2012 r

 

Studenci rozpoczynający studia 1 października 2011 r lub wcześniej (studiujący kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Analityczna)