Katedra Podstaw Informatyki

teoria obliczalności
logika obliczeniowa
programowanie w logice
typowany lambda rachunek
teoria dziedzin
teoria kategorii w informatyce

Katedra Algorytmiki

algorytmy

deterministyczne
probabilistyczne
on-line

teoria złożoności
kryptografia
matematyka dyskretna