Agnieszka Łupińska
magister
telefon (+48-12) 664 75 64
fax (+48-12) 664 66 72
email
adres ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3146
dyżur piątek: 12-14
Każdy inny dzień po uzgodnieniu mailem
Strona Laboratorium PW

Krótkie CV

2011 magister, matematyka obliczeniowa Uniwersytet Jagielloński Kraków
2013 magister, informatyka analityczna Uniwersytet Jagielloński Kraków
2013 - 2017 studia doktoranckie z informatyki Uniwersytet Jagielloński Kraków