Piotr Micek
doktor habilitowany
telefon +48 12 6647594
email
adres ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3151
dyżur środy 11:00 - 13:00
www oficjalna

Zainteresowania badawcze

  • kombinatoryka: grafy i posety
  • kolorowania grafów
  • metoda probabilistyczna i metoda kompresji entropii
  • algorytmy aproksymacyjne i on-line
  • geometria kombinatoryczna