Ośrodek badawczo rozwojowy

Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej (obecnie Instytut Informatyki Analitycznej) Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z firmą Auto ID utworzyli Ośrodek Badawczo Rozwojowy. Ośrodek ma realizować projekt badawczy Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo.