Michał Seweryn
telefon +48 12 6647594
email
adres ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3151
dyżur W razie potrzeby konsultacji proszę o kontakt mailowy.

Praca magisterska

On bounding the dimension in selected poset classes

Zainteresowania badawcze

  • Graph minors
  • Sparse graphs
  • Poset dimension

Manuskrypty

Publikacje

Michał T. Seweryn
Marcin Briański, Piotr Micek, Michał Pilipczuk, Michał T. Seweryn
Erdős-Hajnal properties for powers of sparse graphs SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS (2021)
Tony Huynh, Gwenaël Joret, Piotr Micek, Michał T. Seweryn, Paul Wollan
Excluding a ladder COMBINATORICA (accepted)