Wzory dokumentów

Oświadczenie o zaliczeniu roku (załącznik)

Oświadczenie o powrocie z urlopu (załącznik)

Oświadczenie o zaliczeniu języka angielskiego eksternistycznie (załącznik)

Podanie o możliwość nieuczęszczania na język angielski na 2 stopniu (załącznik)

Deklaracja tematu pracy dyplomowej/pracy rocznej (załącznik)

Plan pracy dyplomowej/pracy rocznej (załącznik)

Podanie o powtarzanie roku (załącznik)

Podanie o powtarzanie przedmiotów (załącznik)

Podanie o wpis 50 punktowy (załącznik)

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (załącznik)

Podanie o skreślenie z listy studentów (załącznik)

Podanie o wznowienie studiów (załącznik)

Podanie o awans (załącznik)

Podanie o zmianę kierunku studiów w ramach UJ (załącznik)

Podanie o urlop studencki (załącznik)

Podanie o urlop dziekański (załącznik)

Podanie o realizację kursu spoza TCSu (załącznik)

Podanie o korektę deklaracji przedmiotów  (załącznik)

Podanie o korektę deklaracji przedmiotów z prośbą o realizację kursu poza programem (załącznik)

Podanie o przepisanie przedmiotów (załącznik). Uwaga: Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotów (np. karta przebiegu studiów, indeks). Możliwe jest przepisanie przedmiotu od oceny 4.0, a w niektórych przypadkach od 3.5.